Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne (PV) pozwalają wytwarzać lokalnie energię
elektryczną dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii promieniowania
słonecznego. Są one częścią instalacji fotowoltaicznej, w której
znajdują się jeszcze inne komponenty, w tym uznawany za „serce” układu
– inwerter. Prąd stały powstający w fotoogniwach nie nadaje się do
zasilania domowych urządzeń, dlatego wymagane jest jego przetworzenie
do napięcia nominalnego 230 V i częstotliwości 50 Hz. Do tego służą
falowniki, nazywane inaczej inwerterami – ich zadaniem jest zamiana
prądu stałego na przemienny. Instalacje fotowoltaiczne oferowane przez
Elektro-klim są kompleksowym rozwiązaniem zawierającym wszystkie
niezbędne elementy do jej zabudowy.
Należy pamiętać, że moc szczytowa instalacji PV wynosząca np. 3 kWp
jest zgodnie z definicją uzyskiwana w warunkach testowych tzw. STC
(promieniowanie słoneczne 1000 W/m2, temperatura otoczenia 25°C).
Rozwiązania oferowane przez firmę OPTIMUM umożliwiają przewymiarowanie
mocy nominalnej instalacji przez zwiększenie liczby paneli
fotowoltaicznych. Oferowane inwertery pozwalają nawet na 20-procentowe
przewymiarowanie mocy nominalnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki
temu zakładana moc instalacji będzie uzyskiwana w rzeczywistych
warunkach pracy, a zwiększone obciążenie inwertera będzie sprzyjać
uzyskiwaniu przez niego maksymalnej sprawności pracy.

 

Mikro instalacja fotowoltaiczna 5,27kW

Znajdź nas na FACEBOOKU